Journalism

“Youth unemployment in Romania” [Situația șomajului tinerilor], Revista 22, December 2015.

“Raising the minimum wage: A few words about the victims” [Cresterea salariului minim pe economie: Cateva cuvinte despre victime], Contributors, December 2014.

“On the baccalaureate and cheating” [Despre bacalaureat si fraudarea sa], Contributors, July 2013.

“Why are our schools so bad?” [De ce sunt scolile noastre la pamant?], Contributors, December 2012.

“What voting system should we have?” [Cum ar trebui sa fie votul uninominal?], Contributors, December 2011.

“The West Demystified: European Welfare States Have Run Out of Money” [Demistificarea Occidentului: Statele asistenţiale europene au rămas fără bani], Contributors, October 2011.

“The Theory of the Median Voter, Electoral Rhetoric and why the Social-Liberal Union Was Created” [Teoria votantului median, retorica electorală şi miza existenţei USL], Contributors, August 2011.

“Lost Libertarian Weltanschauung: I Declare it Null and Void” [Pierdut Weltanschauung libertarian. Il declar nul], Contributors, May 2011.

“Priorities for the Mayor: A Few Simple Solutions for Improving Life in Bucharest” [Priorităţi pentru primar: Câteva soluţii simple pentru îmbunătăţirea vieţii în Bucureşti], Contributors, April 2011.

“The cost of state control over the public sectors. The case of state pensions” [Costul controlului statului asupra sectoarelor publice. Cazul pensiilor], Revista 22, April 2011.

“The Costs of Criminalizing Victimless Crimes” [Costurile criminalizarii activitatilor fara victima], Revista 22, April 2011 (with Radu Uszkai).

“Subsidiarity, Local Governance, Polycentricity and Decentralization” [Subsidiaritate, guvernare locala, policentricitate si descentralizare], Revista 22, Nov. 2010 (with Horia Terpe).

“Urban development and the reduction of the need for social assistance” [Dezvoltarea urbana si diminuarea nevoii de asistenta sociala], Revista 22, Nov. 2010.

“Eastern-European Capitalism, in Theory and in Practice” [Ce fel de capitalism pentru Europa de est? Teorii si aplicari reale], Dilema veche no. 350 (28 Oct. – 3 Nov.), 2010.

“Who Owns Our Personal Data?” [Ale cui sunt datele noastre personale?], Dilema veche no. 337 (29 Jul. – 4 Aug.), 2010.

Interviewed by Raluca Pop on the funding of the arts in the context of the economic crisis, Imagine the Future [Imagineaza viitorul], Dilema veche 8 Jul., 2010.

“Norman Borlaug, the Father of the Green Revolution” [Norman Borlaug, parintele Revolutiei Verzi], Revista 22, Jan 2010.

“The reform of the health-care system” [Reforma sistemului de sanatate], Revista 22, Feb. 2009.

“Tax reform in a nutshell” [Ghid de buzunar pentru reforma impozitarii], Revista 22, Jan. 2009.

“In favor of clear-cut constitutional rights” [Pentru o Constitutie lipsita de echivocuri], Revista 22, Jan. 2009.

“The European Agricultural Psychosis” [Psihoza agricola comunitara], Revista 22, Aug. 2008.

“What Can Be Wrong with 9.5 Million Euros Daily?” [La ce pot sa strice 9,5 milioane de euro pe zi?], Revista 22, Jul. 2008.

“Police: Fear and Suspicion” [Politia: frica si suspiciune], Revista 22, Dec. 2008.

“Liberty and Sovereignty” [Libertate si suveranitate] (with Andrei Trandafira), Revista 22, Jan. 2008.